Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2013

July 13 2013

Nie jesteś jeszcze naprawdę pijany, jeśli możesz leżeć, nie trzymając się podłogi.
— Dean Martin w:Nekromeron, Ugriumowa&Ugriumow
Tags: Fun Cytaty
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty

July 12 2013

July 10 2013

  Nie interesuje mnie nieśmiertelność, interesuje mnie smak herbaty.
— Manuela Gretkowska - Sceny z życia pozamałżeńskiego
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes

July 08 2013

Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawde z tego jak bardzo jesteś załośny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty
4077 642b
Reposted fromnfading nfading

July 07 2013

"Nieustannie pana widzę z papierosem. Pan się tak wszystkim denerwuje?
- To są nerwicowe zachowania, na które dodatkowo nakłada się chorobliwa nieśmiałość. Papierosy i alkohol sprawiają, że nabieram odwagi. Nie paląc i nie pijąc, chyba nie potrafiłbym z nikim rozmawiać.”
— wywiad z M. Świetlickim
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy

July 06 2013

 Niech inni mówią, że czasy są złe; ja się skarżę, że są żałosne, gdyż nie ma w nich namiętności. Myśli ludzkie są cienkie i nietrwałe jak koronki, a sami oni żałośni jak koronczarki. Myśli ich serc są zbyt miałkie, aby być grzeszne. Robak może by uważał, że takie myśli są grzeszne, ale nie człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ich zabawy są nudne i jałowe, ich namiętności senne; spełniają swe obowiązki, owe kramarskie dusze; pozwalają sobie jak Żydzi na obcinanie monet, tylko odrobinę; myślą, że chociaż Bóg prowadzi solidne księgi rachunków, można go lekko oszukać. Co za hańba! Dlatego dusza moja wraca zawsze do Starego Testamentu i do Szekspira, tu się dopiero czuje, że prawdziwi ludzie tam przemawiają; tam się nienawidzi, tam się kocha, morduje się wrogów, przeklina potomstwo do ostatniego pokolenia, tam się grzeszy.
     
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromcandybrain candybrain
Poza kręgiem moich bliskich przyjaciół mam tylko jednego wiernego przyjaciela, mój smutek; pośród radości, wśród pracy, wywołuje on mnie na stronę, chociaż cieleśnie pozastaje na miejscu, ażeby mnie tylko przekonać, że istnieje. Mój smutek jest najwierniejszą kochanką, jaką kiedykolwiek miałem, cóż dziwnego, że kocham ją wciąż z wzajemnością.
— Soren Aabye Kierkegaard
Reposted bycytatynienienienieklamszyderafearofloveanakareninaBepakuanazwazdupyamilamijamoonlitskynotthesameprinzessinniskowotylkotobiedobbyohmydeertristepowidlojeauvlaurrisemex-raysidestoryprzeciezwieszzeciekochamniezwyklasoeasymaardhundLuukka

Antydepresanty kontrolują narzędzia waszego systemu czyniąc życie bardziej znośnym.

Post-przemysłowe społeczeństwo.
Bezmyślna większość.

— Serj Tankian
Reposted fromadriannak adriannak viacandybrain candybrain

July 05 2013

  Miłość jest jak morderca. Wcale nie jest ślepa. To kanibal o wyjątkowo ostrym wzroku. Przypomina wiecznie głodnego owada. A co je? (...) Pożera przyjaźń.
— Stephen King - Christine
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Na tym polega urok każdej fikcji, słownej czy obrazowej. Takie dzieło zamyka nas w granicach swego świata i każe nam traktować go poważnie.
— Umberto Eco - Sześć przechadzek po lesie fikcji
Reposted frompuella13 puella13 viabookart bookart

June 25 2013

June 24 2013

Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Tags: Cytaty Sen
Reposted from1923 1923 vialittlestories littlestories
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl