Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

0442 565c 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
Dobra, dlaczego ta laska wygląda na bardziej szczęśliwą od niego to jest poważne pytanie
0446 379b
ślub żiża :)
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa

July 21 2017

9398 31c3 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
9404 aa32 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
9423 7cd4 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
9427 c6de 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
9454 5b27 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
piękny mój Wrocław <3
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
Reposted fromhavingdreams havingdreams viafindesiecle findesiecle

https://www.youtube.com/watch?v=WiwsQSXivmI

Can't remember
I can't recall, no
I can't remember anything at all
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa

Several years later I saw a picture of a wax casting of the inner ear in an anatomy book. Every canal, sinus and cavity was filled in, forming a positive image. I cannot describe the impression that picture made on me. I all but fainted at the sight of it. In a flash I divined that the world could exist in a reality more real than ours, a positive cavern structure where everything hollow would be filled in and the prevailing reliefs hollowed out into identical spaces completely devoid of content like the strange, delicate fossils that reproduce the traces of a shell or leaf left over the ages to carve out the deep, fine imprint of its contours in stone. In such a world we humans would no longer be fleshy, gaudy excrescences full of complex, putrescible organs; we would be pure voids floating—like air bubbles in water—through the warm, soft matter of the universe.

— Adventures In Immediate Irreality / Max Blecher
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
Reposted fromFlau Flau viahiroshima2 hiroshima2

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viafrauvermeer frauvermeer
0989 1850 500

ol-days:

Jacobus van Looy

Reposted fromheliotropa heliotropa viafrauvermeer frauvermeer

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viafindesiecle findesiecle
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafindesiecle findesiecle
1865 490a 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl