Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

1146 a576 500

magictransistor:

Alfred Cheney Johnston. Ziegfeld Follies Showgirl. 1924. 

1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Reposted byunjustifiedfajnychnielubieeagergirl0Only2youniemocmissatomicbombmr-absentiaiblameyoushithappenssmuladharaioiooobesenmetafnordno-longer-koredivipassingbirdkikkeerloca-blueberrydeathisjustafeelingjabolmaxmin42papradychterFyrstkalina21szyderatutusmempraferniczkasharku17pszczola91missyseepycatchmelaterrudaguunmadebedsblueberrieslouveDagarhennyaakoThe1995BrainydiviThe1995trapmktoryprzezylpogoGunToRunmaardhundLuukkastrzepyikariumierajstadbercikirmelinlego-rojoziblacksubmarineyouaresonaivefajnychnielubieczlowiekwchlodnimaardhundgaborall-about-katecallitwhatyouwantLuukkaszyderafoinaemotionalanorexicbutterfly-effectwikszunmadebedsmiimiKaraluchowyBloksweetnothinggohhwelltrawkaaacomfortablynumbjointskurwysynpassingbirdjabolmaxFarilldarksideofthemoonbisiaDagarhenbalthi89kurdebelesoulwaxstrzepyzbroonondiscoverygorzkaczekoladafischikellahalucynowajanuschytrusjendrzej7toolongprzemeksicexistentialoudeszczfindesiecleblackheartgirlnieobecnoscorientalnazupalenifcavelocetcrystalcleomikrokosmosfireawayyanekxwyczesanagitaraxZoonk11rzuczastysilverrrpyrrhon
1171 c2b2

nuitnuitnuit:

Russian Orthodox Clerical Vestments

1175 02a8 500

postpunkindustrial:

“When you cut into the present the future leaks out.” William S. Burroughs

From my rotting body, flowers shall grow and I am in them and that is eternity.
Edvard Munch  (via wnq-art)
1179 3922
I used to imagine adventures for myself, I invented a life, so that I could at least exist somehow.
—    Fyodor Dostoyevsky,
Notes from Underground  (via ladycube)
1188 4d7a

vixensandmonsters:

Metropolis (1927)

bardzo fajne, szkoda ze nic nie widze

"Wszystko, co idealne, zjawia się w tym życiu tylko na moment, albo raczej wcale się nie zjawia, lecz zostaje po czasie ulepione z okruchów, przemyślnie wybranych spomiędzy tego, z czego dałoby się ułożyć zupełnie inny wzór".

J. Sosnowski, Sen sów

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaartlover artlover
2423 1c0c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
2307 17f4
Reposted fromekelias ekelias viadesinteressement desinteressement

June 22 2017

6802 ace4 500
German soldier riding a Zebra, eastern Africa, late 1800s.
Reposted fromdesinteressement desinteressement
6865 4876 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
6870 291b 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax via0 0
1382 595e 500
1381 5bce 500

June 19 2017

9828 ed89

s0irenic:

Odilon Redon, La Sphere (Globe)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl