Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

9961 f400

September 15 2019

1577 3ef2 500
Reposted fromjottos jottos viahiroshima2 hiroshima2
4949 4969 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahiroshima2 hiroshima2
Reposted fromDennkost Dennkost viaKropledonosa Kropledonosa
5841 73c0 500
Uzumaki zrobią animowaną wersje <3 Pamiętam jak to czytałem, dobre czasy, ojciec coś gadał, nie rozróżniałem słów bo sam byłem uzumaki
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
7883 3ab4
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
7487 3a30
Leonor Fini "Portrait of princess Francesca Ruspoli"
Reposted fromallblack allblack vianettle-carrier nettle-carrier
Reposted fromlaserpony laserpony
Reposted fromlaserpony laserpony

September 06 2019

4510 c860 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKropledonosa Kropledonosa

Przed lekcją zapytałaś się

Czy możesz się dosiąść

A potem powiedziałaś

, że jakbym chciał

To możesz wziąć mnie pod spódniczkę

I, że tam jest miło

Kilka lat później czytałem książkę

Erich Fromm Miłość, Płeć i Matriarchat

Ale nic tam nie było na ten temat


Reposted fromMikollaj Mikollaj

Codziennie budzę się w innym miejscu

w różnych mieszkaniach

o różnych godzinach

dzisiaj obudziła mnie lejąca się z łazienki woda

z umywalki

z wanny 

i z muszli

Obudziłem się w kałuży 

wstałem mokry i wyszedłem na ulicę niezadowolony

ściga mnie pomoc społeczna, policja i karetki

żeby mi pomóc

na szczęście mam przy sobie nóż i pistolet

w razie gdyby doszło do bezpośredniego starcia

wczoraj w wilgotnej alejce, 

bezdomny kot wytłumaczył mi znaczenie mojej dziwnej przypadłości

Powiedział do mnie

miau miau


Reposted fromMikollaj Mikollaj
Zawsze cieszę się kiedy wskakujesz do wody
na znak dobrych czasów zwierzęta ustawiają się w okrąg
czyżyk stoi nagi pod sztandarem przeprosin
trzepoczcym na wietrze w obawie przed słońcem
od 120 lat to pierwsza ciepła jesień
dobre czasy zwiastuje wicie ptasich gniazd w trzcinie 
można biegać po brzegu w przemoczonym ubraniu
bez strachu przed gorączką i przeziębieniem
nie ma nikogo kto podsłuchałby krzyki i śpiewy 
kiedy na podobieństwo ptaków w płytkiej ciepłej wodzie
z całej siły naśladujesz lot i trzepotanie
Reposted fromMikollaj Mikollaj

Czerwony lisie

jesteś dobry

Płoniesz na krwisto-zielonej polanie pod popielatym niebem

Pozdrawiam Ciebie i całą twoją rodzinę

Twoją ciotkę która kradła z zakrystii opłatek i wino mszalne

I twojego dziadka który w nocy zadusił greckiego filozofa

Twojego wuja który otworzył wandalom bramy Rzymu

I członków rodziny twojej siostry 

którzy podawali się za królów, polityków, generałów,

 bankierów, kardynałów i śpiewaków

wszystkim bardzo dziękuję

Proszę Cię niech przyśni mi się coś miłego

Amen


Reposted fromMikollaj Mikollaj

August 31 2019

  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss vianettle-carrier nettle-carrier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl