Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

6498 d123 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viaescape-artist escape-artist
8192 6bd2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
4312 987e 500
Reposted fromtfu tfu viahiroshima2 hiroshima2
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"

May 27 2018

Play fullscreen
Reposted fromartlover artlover

May 21 2018

5985 536d 500

ltno43:

Lake Of Dracula - Michio Yamamoto - 1971 - Japan

Reposted byhiroshima2p125

May 18 2018

8271 3b3a

dailyrothko:

Mark Rothko, Untitled, 1968


My suspicion is that this is a better scan of this painting , but we run into a lot of trouble on the lesser scans especially of the dark paintings. Brush strokes and basic forms are the way we tell if it’s the same work, but here we have suspicion but really no conformation. I feel it is the same painting but the details don’t line up perfectly, so we’ll wait to replace and just add this to the mix.

Reposted byblackenedsky blackenedsky
8283 dd0a 500
8298 b801 500

drakontomalloi:

Witkacy - Kompozycja z autoportetem. 1918

sidesofsouls:

“Szkoda, że cię tu nie ma. Zagłębiam się w ciele, w którym zaszyfrowane są tajne wyroki śmierci lub dożywocia - co niewiele różni się jedno z drugim w grząskim gruncie rzeczy, a jednak ta lektura wciąga mnie, niedorzeczny kryminał krwi i grozy, powieść-rzeka, która swój mętny finał poznać mi pozwoli dopiero, gdy i tak nie będę w stanie unieść zamkniętych ciepłą dłonią zimnych powiek. Ale dosyć już o mnie. Mów, jak Ty się czujesz z moim bólem - jak boli ciebie twój człowiek.”

— Stanisław Barańczak (via majestatycznie)

Reposted byblackenedskyfajnychnielubieuumlautmhsaouniepotrzebnaprzygodaLejdiWiolettaabsolutelyfuckingnotahazaynloahazaynlo
8319 2c94 500

semioticapocalypse:

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) & Władysław Jan Grabski. The Monster of Dusseldorf. An improvised scene with Janina Turowska. 1932

[::SemAp Twitter || SemAp::]

8340 28d6 500

happyhotchpotch-blog:

[Stanislaw Ignacy Witkiewicz - Ghost, 1935]

Reposted byjazziee jazziee
8356 d93b 500

drakontomalloi:

Stanislaw Ignacy Witkiewicz - Jadwiga Janczewska, Zakopane. 1913

8370 0f8e 500

artist-varo:

Garden of love, 1951, Remedios Varo

8410 5db1 500

expressionism-art:

Strong Dream, 1929, Paul Klee

Size: 26x21 cm
Medium: gouache, watercolor, paper
Reposted byjefimijja jefimijja
8452 5f55 500

surrealism-love:

The fanatics, 1955, Rene Magritte

Reposted byblackenedskyflabbergastedjefimijja

May 15 2018

8467 a2a7 500

drakontomalloi:

Alfred Kubin - Siberian Fairy Tale. 1901-02

8481 bcec 500

bleeding-ground:

Einstürzende Neubauten recording stuff.

Reposted byjazzieeiggy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl